ASIGURĂRI

/ASIGURĂRI
ASIGURĂRI2020-05-24T15:53:30+00:00
Răzvan Hopu│Avocat a acumulat experiență reprezentând companii de asigurări, brokeri și fonduri mutuale în chestiuni de natură comercială, de reglementare și de conformitate.

Serviciile specifice constau în analiza termenilor și condițiilor standard pentru produse de asigurare și acorduri/contracte individuale, avize și licențe/autorizații, oferind asistență juridică în relația cu autoritățile de supraveghere.

De asemenea, biroul nostru reprezintă clienți în litigii având ca obiect răspunderea societăților de asigurare, transfer de risc, obținere daune în urma accidentelor de circulație rutieră, etc. Cabinetul nostru de avocatură a gestionat o gamă vastă de litigii, de la vătămări minore pâna obţinerea de daune materiale sau morale semnificative.

Biroul de avocatură are experiență într-o gamă vastă de chestiuni de drept bancar și consiliază clienții în obținerea, în timp util, a unor soluții eficiente.

Răzvan Hopu│Avocat sfătuiește în permanență băncile, instituțiile financiare, companiile, investitorii și companiile de management românești și străine cu privire la activitatea lor de zi cu zi și în toate sectoarele principale ale finanțării cu efect de pârghie și ale finanțării afacerilor, care includ finanțarea achizițiilor, finanțarea proiectelor imobiliare, finanțarea proiectelor și toate tipurile de produse financiare structurate.

De asemenea, cabinetul nostru oferă consultanţă în ceea ce privește noile modificări legislative în domeniul bancar, inclusiv cu privire la credite, debite și garanții. Experiență substanțială în litigii bancare, inclusiv privind clauze abuzive, scrisori de credit, scrisori de garanție, fraudă, cecuri și contracte de credit/acorduri de împrumut, etc.

Răzvan Hopu│Avocat oferă consultanță cu privire la o serie de aspecte de drept societar, inclusiv înființarea companiilor în România, înființarea de asocieri în participațiune, lichidări de companii și lichidări voluntare. De asemenea, serviciile includ redactarea și revizuirea contractelor și punerea în aplicare a măsurilor de restructurare.

Cabinetul nostru asistă clienții în realizarea obiectivelor pe care aceștia și le propun, oferind consultanță juridică adaptată nevoilor acestora pentru obținerea celor mai bune rezultate. Asigurăm consultanță juridică și însoțim clienții în toate etapele tranzacției, de la planificarea strategiei, structura corporativă până la rapoartele de due diligence, negocieri, redactarea documentelor relevante, finalizarea tranzacției și alte chestiuni ulterioare încheierii tranzacției.

De asemenea, biroul nostru de avocatură oferă consultanță și asistență cu privire la activitatea de zi cu zi, inclusiv redactare, negociere și analiză pentru o mare varietate de contracte comerciale.

Cabinetul nostru de avocatură oferă asistență juridică eficientă și în timp util clienților intr-o gamă vastă de aspecte care ţin de dreptul muncii.

Răzvan Hopu│Avocat oferă servicii de reprezentare și consultanţă atât angajaților, cât și angajatorilor, sfătuind în permanență clienții cu privire la discriminarea în muncă, contracte de muncă și declarații privind date specifice angajării, regulamente și politici interne, beneficii și pensii pentru angajați, externalizarea personalului, transferul angajaţilor, compensații, desfășurarea investigațiilor și soluționarea disputelor, prin negociere sau în fața instanțelor de judecată.

De asemenea, biroul nostru oferă consultanţă în chestiuni legate de asigurările sociale, de sănătate și de siguranța la locul de muncă.

Răzvan Hopu│Avocat are experiență în toate tipurile de tranzacții imobiliare și ghidează clienții prin întregul proces de construcție a celor mai complexe facilități, protejând în același timp interesele acestora în toate etapele proiectelor, de la planificare până la finalizare.

Cabinetul nostru de avocatură oferă consultanță cu privire la aspectele ce țin de procedura de achiziționare, vânzare și închiriere, precum şi cu privire la proiectele de investiţii din cadrul contractelor de închiriere din domeniul imobiliar.

Practica se concentrează pe problemele juridice privind chestiunile de investiții, parteneriate între investitori, dezvoltatori și utilizatori; drepturi de proprietate, administrarea terenurilor, securitate și închiriere, dezvoltare și construcții și fonduri de investiții imobiliare reglementate și nereglementate.

Cabinetul nostru de avocatură are cunoștințe aprofundate în întreg spectru al dreptului de proprietate intelectuală și oferă servicii de consultanță juridică într-o gamă variată de aspecte, inclusiv în procesul de înregistrare a mărcilor, a brevetelor, modelelor, transferurilor de proprietate intelectuală, precum și în ceea ce privește drepturile de autor.

Răzvan Hopu│Avocat asigură asistența și reprezentarea atât în etapele de negociere, cât și în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci sau instanțelor de judecată, în litigii complexe privind protejarea drepturilor de proprietate intelectuală împotriva încălcărilor, contrafacerii, deturnării și concurenței neloiale.

Serviciile acoperite includ, de asemenea, redactarea și negocierea tranzacțiilor, licențelor, contractelor de vânzare și utilizare a drepturilor de proprietate intelectuală.

Cabinetul nostru are experienţă în domeniul dreptului fiscal. Consiliem clienții oferind îndrumări juridice cu privire la alegerile lor în afaceri, cu scopul de a optimiza impactul și riscul fiscal în cadrul activităţii.

Răzvan Hopu│Avocat oferă consultanță și asistență zilnică în toate aspectele fiscale atât la nivel național, cât și la nivel internațional, inclusiv fiscalitatea directă, stabilirea prețurilor de transfer și taxa pe valoare adaugată. De asemenea, oferă asistență şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată.

Datorită reglementărilor specifice în acest sector și prin prisma înțelegerii nevoilor clienților, Răzvan Hopu│Avocat oferă soluții integrate creative și inovatoare în acest domeniu.

Cabinetul asistă clienții cu privire la toate aspectele ce țin de procedura de achiziţie publică, de la faza inițială și opțiuni de strategie până la alocarea finală, inclusiv gestionarea litigiilor, participarea la procedurile de achiziții, redactarea ofertelor de licitație, redactarea contractelor, rapoartelor de due diligence și reprezentare juridică în fața autorităților și a instanțelor de judecată.

Biroul nostru de avocatură asigură un nivel de consiliere eficient și profesional începând cu efectuarea analizelor juridice de due diligence și redactarea și negocierea diferitelor contracte, cesiuni de părţi sociale, cumpărare de acțiuni, a acordurilor asociaților/acționarilor, documentelor de tranzacție etc., pentru clienții implicați în diverse domenii de activitate.

De asemenea, serviciile includ înființarea de societăți, majorări de capital și transferuri de acțiuni/părți sociale, asistență și reprezentare a clienților în ședințele consiliilor de administrație, preluări de companii, divizări, etc.

Acest website utilizează cookie-uri și servicii terțe. Setări Ok

third party services.

Google analytics - traffic